Gemeente Terneuzen
Context VN set links: model = RW Partner 00002


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00002

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00002

Result = TRW Bebouwing VN, TRW Cultuurlandschap VN, TRW Landinrichting VN, TRW Recreatie VN, TRW Toerisme VN, TRW Waterbeheer VN

End Set VN link

De Gemeente Terneuzen stimuleert ontwikkelingen die de economische groei bevorderen (toekomstige ontwikkelingsgebieden), voorziet in kans om maximale meerwaarde te creëren voor geplande uitgave in combinatie met verbeteringen in het Robuust Watersysteem. Bijvoorbeeld het creëren van recreatief gebruik in grotere toeristische netwerken. De Gemeente Terneuzen ziet kansen in het Robuust Watersysteem met betrekking tot het realiseren van beleidsontwikkelingen, plannen en projecten. Het Landschapsuitvoeringsplan (LUP), versterking van de Staats Spaanse Linies en het robuuster maken van de stedelijke waterhuishouding zijn hier voorbeelden van.

Gemeente Terneuzen.jpg


Website: Gemeente Terneuzen (http://www.terneuzen.nl/)

Wat wil Gemeente Terneuzen?

Beleidsontwikkelingen, plannen en projecten realiseren;

 • LUP
 • Ontwikkeling recreatieroutes
 • Versterking Staats-Spaanse Linies
 • Andere waterbronnen land- en tuinbouw
 • Afkopellen regenwater
 • Stedelijk Waterplan
 • Beheer en Onderhoud Bebouwdgebied (BOB)

Probleem/uitdaging/kans

 • Budget en capaciteit is beperkt om onderstaande plannen op te pakken en uit te voeren;
 • LUP
 • Staats Spaanse Linies
 • Land-/ watergoederen als middel
 • BOB
 • Stedelijk waterplan/afkoppelen
 • Vergroten recreatief gebruik Otheense Kreek

Oplossingsrichtingen

 • Combineren van projecten en ontwikkelingen met het Waterschap, Staatsbosbeheer en ontwikkelaars bieden kansen
 • Samenwerking met partners en lokale actiegroepen

Wat kunnen we concreet doen?

In samenwerking met de partners:

 • LUP: Noordwesten Axel, Noordrand Sas van Gent aansluiten Krekengebied Assenede
 • Staats Spaanse Linies: Philippine, Rond Axel/ Moerspui
 • Binnenstedelijk baggerwerk (BOB)
 • Vaarroutes in combinatie met cultuur en natuur en berging

Gerelateerde documenten

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Gemeente Terneuzen

Projecten: Landschapsuitvoeringsplan Assenede, Landschapsuitvoeringsplan Entree Terneuzen, Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie, Ontwikkeling van de Veerhaven, Rondje Otheense Kreek, Staats Spaanse Linies, Stedelijk Waterplan, Vaarroute Netwerken

thumb
thumb