Thesaurus Robuuste watersystemen

Waterkwaliteitsparameters RWZI AWZI Waterbehandeling & -zuivering Waterbronnen Grondwater Zoet water Zout water Landbouw Natuur Cultuurlandschap Ruimtelijke ordening Waterlichamen Waterlichaam Waterbeïnvloedingsproces WaterbeheerWATERSYSTEMEN visuals.jpg
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = RW_Thesaurus_scheme

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:hasTopConcept, Property VN name = Skos:hasTopConcept

Model link = RW_Thesaurus_scheme

Result =

End Set VN link