BebouwingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Bebouwing

Result = TRW Ruimtelijke Ordening VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Bebouwing

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Bebouwing

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Bebouwing

Result = TRW Cultuurlandschap VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Bebouwing

Result = TRW Landinrichting VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Bebouwing

Result =

End Set VN link

Onder bebouwing kunnen twee dingen verstaan worden. Ten eerste de handeling van het bebouwen, het bouwen op een kavel; ten tweede het gebouwde, het geheel van alle bouwwerken op een kavel. Source: architectenweb.nl

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Ruimtelijke ordening
Overkoepelend: Cultuurlandschap
Onderdeel van: Landinrichting

Betreft:

Bezig met laden…