WaterketenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Waterketen

Result = TRW Waterbehandeling en zuivering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Waterketen

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Waterketen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Waterketen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Waterketen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Waterketen

Result =

End Set VN link

Het gehele traject dat waterstromen verbindt - dit omvat het ruw water, drinkwaterproductie, - levering, en -gebruik, de verzameling van regen- en afvalwater, de zuivering van afvalwater, hergebruik van water, gebruik van water in industrieel en agrarisch gebied, en de lozing van gezuiverd afvalwater op een ontvangend waterlichaam. Source: HZ UAS

3D-weergave

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterbehandeling en zuivering
Specifiek: Distributie drinkwater, Riolering, Gebruik, Zuivering

Betreft: