NeutralisatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Neutralisatie

Result = TRW Waterbehandeling en zuivering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Neutralisatie

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Neutralisatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Neutralisatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Neutralisatie

Result = TRW Kwaliteitsverbetering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Neutralisatie

Result =

End Set VN link

De toevoeging van stoffen om water te neutraliseren, zodat het noch zuur, noch basisch is. Neutralisatie hoeft niet persé een pH van 7,0 te geven, het wijst enkel op een evenwichtspunt in een zuur-basereactie. Source: Lenntech.nl

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterbehandeling en zuivering
Onderdeel van: Kwaliteitsverbetering

Betreft: