WaterharmonicaSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Waterharmonica

Result = TRW Waterbehandeling en zuivering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Waterharmonica

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Waterharmonica

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Waterharmonica

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Waterharmonica

Result = TRW Kwaliteitsverbetering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Waterharmonica

Result = TRW Wetlands VN

End Set VN link

Natuurlijk systeem, waarin effluent van een zuiveringsinstallatie door natuurlijke processen een kwaliteitsverbetering ondergaat, waardoor aan het eind van de "harmonica" de kwaliteit overeenkomt met die van het ontvangende waterlichaam. Source: HZ UAS

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterbehandeling en zuivering
Onderdeel van: Kwaliteitsverbetering
Verwant: Wetlands

Betreft: