Gescheiden rioleringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Gescheiden riolering

Result = TRW Waterbehandeling en zuivering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Gescheiden riolering

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Gescheiden riolering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Gescheiden riolering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Gescheiden riolering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Gescheiden riolering

Result = TRW Zuivering VN

End Set VN link

Stelsel die fysiek gescheiden en waarin rioolwater gescheiden wordt gehouden van afstromen hemelwater. Source: HZ UAS

3D-weergave

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterbehandeling en zuivering
Onderdelen: Riolering
Verwant: Zuivering

Betreft: