Biologische parametersSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Biologische parameters

Result = TRW Waterbehandeling en zuivering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Biologische parameters

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Biologische parameters

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Biologische parameters

Result = TRW Waterkwaliteitsparameters VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Biologische parameters

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Biologische parameters

Result =

End Set VN link

De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, en factoren. Biologische parameters kan algen en BZV zijn. Source: Adapted from Lenntech.nl

3D-weergave

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterbehandeling en zuivering
Overkoepelend: Waterkwaliteitsparameters
Onderdelen: Algen, BZV, Coliformtelling, Stikstof Kjeldahl

Betreft: